Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Viện kiểm sát nhân dân – Toà án nhân dân huyện Bắc Trà My ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2021 – 2026

Chiều ngày 31/8/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Viện kiểm sát nhân dân – Toà án nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (giai đoạn 2021-2026).


Quang cảnh Hội nghị ký kết

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông qua dự thảo chương trình phối hợp, các đơn vị đã thảo luận tập trung vào các nội dung định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của tỉnh, của huyện; Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Trà My các chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng, liên quan đến các vụ việc có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong lĩnh vực tư pháp; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển KT-XH của địa phương; trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm,… Việc phối hợp phải được thực hiện bằng nhiều phương thức linh hoạt trên cơ sở tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My đã ghi nhận và đánh giá cao việc cụ thể hóa Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương phù hợp với thực tiễn của địa phương; đồng thời đồng chí cũng yêu cầu: Các cơ quan tham gia phối hợp, tập trung giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, ý kiến kiến nghị của Nhân dân; kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; trong quá trình triển khai Chương trình phối hợp, các cơ quan phải làm theo quy chế, hằng năm cụ thể hóa Quy chế và chương trình thành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đột xuất; việc phối hợp phải thực chất và đem lại hiệu quả.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện ký kết Chương trình phối hợp

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Trà My đã ký kết Chương trình phối hợp, nhằm cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Góp phần đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Bắc Trà My nói chung và của 03 đơn vị phối hợp nói riêng ./.

Tác giả: Võ Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chi đoàn Nội chính huyện tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của các Chi bộ: Tòa án nhân dân huyện, …

X