Tin hoạt động

Huyện Bắc Trà My tổ chức triển khai Luật Hôn nhân và gia đình và Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) đến cán bộ công chức trên địa bàn huyện và trợ giúp pháp lý cho người dân các xã vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 24/3/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) cho hơn 200 Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng …

Xem chi tiết »
X