Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My

Thứ 2
(13/01/2020)
Thứ 3
(14/01/2020)
Thứ 4
(15/01/2020)
Thứ 5
(16/01/2020)
Thứ 6
(17/01/2020)
Q.Chánh án
Lê Thanh Hải
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Sáng: Dự ttrực tuyến công tác kiểm tra, giám sát
 • Chiều: Xử lý đơn hôn nhân và gia đình
 • Sáng: Dự Hội nghị kiểm điểm công tác xét xử
 • chiều: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến
 • Sáng: Dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Sáng: Xử lý đơn khởi kiện
 • Chiều: Dự họp tại VKS huyện.
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Sáng: Thăm và chúc tết cán bộ hưu trí
 • Chiều: Giao ban chuyên môn
Thẩm phán

Nguyễn Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

 • Sáng: Dự Hội nghị kiểm điểm công tác xét xử
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Giao ban chuyên môn

 

 

X