Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My

Thứ 2
(01/6/2020)
Thứ 3
(02/6/2020)
Thứ 4
(03/6/2020)
Thứ 5
(04/6/2020)
Thứ 6
(05/6/2020)
Chánh án
Lê Thanh Hải
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Sáng: Xét xử án hình sự
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Sáng: Xét xử án hình sự
Thẩm phán

Nguyễn Văn Đại

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Phạm Thị Hồng Chi

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X