Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My

Thứ 2
(30/3/2020)
Thứ 3
(31/3/2020)
Thứ 4
(01/4/2020)
Thứ 5
(02/4/2020)
Thứ 6
(03/4/2020)
Chánh án
Lê Thanh Hải
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Làm việc tại cơ quan
 • nghĩ lễ
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Giao ban chuyên môn
Thẩm phán

Nguyễn Văn Đại

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

nghĩ lễ

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Giao ban chuyên môn

 

 

X