Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Chánh án
Lê Thanh Hải
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Lãnh đạo các hoạt động chung.
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Nguyễn Văn Đại

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

Phạm Thị Hồng Chi

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan

 

 

X