Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Chiều ngày 07 tháng 01 năm 2021, đơn vị và BCH Công đoàn Tòa án …

X